Współpraca z biznesem

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIITT)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania prowadzącą działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie transferu wyników prac naukowych i technologii do gospodarki oraz rozwijania idei przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.

Działalność CITT skoncentrowana jest wokół obszarów, związanych z realizowanymi przez WSKiZ kierunkami studiów. Realizując programy nauczania na kierunkach: Informatyka, Automatyka i robotyka, Ochrona środowiska, Zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnia dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym oraz kadrą naukową, składającą się z uznanych specjalistów – praktyków, od lat cenionych za swoją pracę w ww. obszarach.

Rada patronacka

Rada Patronacka jako organ o charakterze doradczym, współpracuje z władzami Uczelni we wszystkich sprawach związanych z jej rozwojem. Do głównych zadań Rady należy:

  • opiniowanie programów nauczania,
  • wpływ na treści programowe,
  • udział w programie staży i praktyk,
  • działania wspierające Uczelnię.

Microsoft

Microsoft jest organizatorem projektów skierowanych do miłośników nowych technologii w różnym wieku. „Osoby zainteresowane nowymi technologiami mogą korzystać z naszych programów począwszy od wczesnych lat edukacji aż po założenie własnego startupu. Chcemy ułatwiać im dostęp do najnowszych technologii, znajomości trendów rynkowych i zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu IT, między innymi dzięki takim inicjatywom jak Imagine Cup czy praktyki w polskim oddziale Microsoft, a także w centrali firmy w Redmond. Dla nas ta współpraca również oznacza liczne korzyści, gdyż przyczyniamy się do powstawania innowacyjnych produktów, a także do wzrostu kwalifikacji specjalistów z branży IT” – mówi Rafał Albin, Dyrektor Działu Nowych Technologii (Developer & Platform Group) w polskim oddziale Microsoft.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo