Platforma e-learningowa

E-learning jest nauczaniem z wykorzystaniem sieci komputerowych oraz Internetu służącym do wspomagania dydaktyki za pomocą komputerów. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania, co będzie wykorzystywane na początku wprowadzenia platformy e-learningowej we WSKiZ.

E–learning jest jednym z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning. Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych. Jest również o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji on-line, które oznaczają nauczanie tylko za pomocą sieci internetowej.

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, lecz może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie wykładów mieszanych. Ta forma wykładów ma być wykorzystana w toku studiów WSKiZ na kierunkach "Automatyka i Robotyka" i "Ochrona Środowiska". Ma to mieć miejsce już od najbliższego semestru zimowego.

E-learning przede wszystkim umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania oraz przyswajania. Coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych oferuje przez Internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach.

Zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia, jednak wiele kursów jest udostępnianych wyłącznie on-line. We WSKiZ na wspomnianych kierunkach część wykładów będzie prowadzona metodą tradycyjną (stacjonarną), a część przy pomocy e-learningu.

.

Przejdź do: platforma edukacyjna WSKiZ.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo