Program LLP-Erasmus

Uwaga! Rok akademicki 2013/14 jest ostatnim rokiem istnienia Programu "Uczenie się przez całe życie – Erasmus" (LLP-Erasmus).

Od roku akademickiego 2014/15 WSKiZ uczestniczyć będzie w programie Erasmus+. Program ten zaplanowany został na lata 2014-2020 i obejmuje wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni wyższych, jest zatem następcą programu LLP-Erasmus.

Więcej informacji na temat Erasmus+.

Istniejący od 1987 r. program Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) jest programem Unii Europejskiej mającym na celu integrację europejskiej wspólnoty szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni oraz projektów współpracy z udziałem uczelni i innych instytucji czy organizacji związanych ze szkolnictwem wyższym.
Polskie uczelnie uczestniczą w programie Erasmus od 1998 roku.

Od 2007 roku Erasmus stanowi część programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).

W programie Erasmus uczestniczą uczelnie i instytucje mieszczące się na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.
WSKiZ uczestniczy w programie Erasmus od 2005 r.

W 2007 r. WSKiZ otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (jpgErasmus University Charter), pozwalającą uczestniczyć naszej uczelni w działaniach Eramsusa w latach 2007-2013.

Polityka WSKiZ dotycząca programu Erasmus zawarta jest w dokumencie o nazwie Erasmus Policy Statement:

W ramach programu Erasmus+ realizowane są we WSKiZ następujące działania:

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo