Automatyka i Robotyka studia inżynierskie

O kierunku

Automatyka i Robotyka to wyjątkowy kierunek na uczelniach niepublicznych. Studiując zdobędziesz praktyczną wiedzę inżynierską, a także przydatną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci kierunku znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym.

Okres trwania studiów – w semestrach:

 • stacjonarne: 7
 • niestacjonarne: 8

Specjalności

Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych

W wyniku studiów na tej specjalności Absolwent zna procesy wytwórcze od strony technologicznej. Potrafi zaprojektować proces wraz z jego zautomatyzowaniem. Posiada umiejętności modernizacji już istniejących procesów. Zapewnia poprawną ich eksploatację. Ma umiejętność wizualizacji procesów przemysłowych. Może pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, jako przedstawiciel handlowy – doradca klienta. Także praca w serwisie lub zarządzanie wydziałami firm posiadających skomplikowane obrabiarki lub roboty jest miejscem, gdzie Absolwent tego kierunku znajdzie swoje miejsce.

Technologie informatyczne w automatyzacji produkcji

Absolwent tej specjalności łączy znajomość informatyki z automatyką. Analiza i modelowanie automatyzowanych procesów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, układy regulacji, łączność operatorska, zabezpieczenia. Konfigurowanie struktur sprzętowych, wybór algorytmów i tworzenie oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki.

Środowiskowe Technologie SMART

Przyszłość dla automatyki i robotyki. Obszar powiązany z technologią internetową. Technologie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, rolnictwie, medycynie. Absolwent potrafi zaprojektować i obsługiwać protokoły komunikacyjne między urządzeniami systemu. Specjalność umożliwia poznanie urządzeń wykorzystujących technologię Smart. Smart TV, Smart Farm, Smart Health i inne obszary tworzą dziś rynek wart ponad 23 miliardy dolarów. Absolwent będzie potrafił wykorzystać technologie Smart w naukach technicznych, medycznych i w naukach przyrodniczych.

Roboty mobilne

Absolwent kierunku zna zasady wykorzystywane w pracy robotów transportowych, budowlanych, transportu samochodowego. Roboty mobilne, to także roboty latające, pływające, pełzające.

Kwalifikacje zawodowe

Studenci uczestniczyć będą w programie uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zostaną zaliczone studentom jako umiejętności nabyte przez Komisję Uczelnianą. Każdy student WSKiZ uzyska dzięki temu potwierdzone kwalifikacje zawodowe, co jest rozwiązaniem unikalnym i niespotykanym na innych wielkopolskich uczelniach!

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka będą uczestniczyć w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 • E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (215 godz.)
 • E.18 – Eksploatacja systemów i urządzeń mechatronicznych (112 godz.)
 • E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń mechatronicznych (130 godz.)

Dlaczego warto studiować Automatykę i Robotykę?

Automatyka i Robotyka to kierunek przyszłościowy. Zapotrzebowanie na specjalistów jest rosnące. Studiujący ten kierunek poznaje podstawy teoretyczne ale również, a może przede wszystkim praktyczne wykorzystanie urządzeń automatyki i robotyki oraz programowanie tych urządzeń. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych a także pozna komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania. Także systemy sterowania ruchem, sensoryka i elementy robotów zostaną przedstawione w sposób zrozumiały. Dodatkową wartością ponad kierunkową są na tym kierunku przedmioty związane z zarządzaniem organizacją. Rachunek kosztów, zarządzanie strategiczne czy podejmowanie decyzji ułatwią Absolwentowi zrozumienie funkcjonowania każdej organizacji.

 • Dysponujemy starannie dobraną kadrą wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
 • Zdobędziesz wiedzę popartą ćwiczeniami i zajęciami laboratoryjnymi, które stanowią minimum 50% wszystkich zajęć.
 • Zapewniamy praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie również wiedzy technicznej i ekonomicznej.
 • Kształcimy specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach.
 • Prace dyplomowe nakierowane na potrzeby przedsiębiorstw.
 • Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria oraz zaplecze techniczne.
 • Zdobędziesz dodatkowe doświadczenie zdobyte na praktykach studenckich w dobrych, wielkopolskich przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka

Według badań opublikowanych w Gazecie Wyborczej, absolwenci Automatyki i Robotyki znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym. Stanowiska często zajmowane przez absolwentów tego kierunku to: robotyk, automatyk, konstruktor, inżynier procesu, inżynier specjalista utrzymania ruchu lub inżynier specjalista serwisu. Według Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources zarobki specjalisty automatyka wahają się pomiędzy 4430 zł brutto, a 6255 zł brutto.

Nasi absolwenci doceniani są także przez środowisko naukowe. W czerwcu 2016 r. panowie inż. Przemysław Bryk oraz inż. Tomasz Szajek, zostali wyróżnieni w "Ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym w dziedzinie elektrotechniki". Nagrodzona została praca dyplomowa pt. "Czujniki zbliżeniowe i optyczne w praktyce przemysłowej. Stanowisko badawcze."

Automatyka i Robotyka w praktyce

Kierunek Automatyka i Robotyka prowadzimy od 2011.

W trakcie studiów zajęcia realizujemy w następujących laboratoriach:

 1. Przetwarzania sygnałów, wyposażone w:
  • stanowiska regulacji PID (czujniki, elementy wykonawcze: silnik, grzałka, wentylator, itp.),
  • stanowiska badania czujników przemysłowych (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, itp.),
  • stanowiska serwonapędów.
 2. Robotów mobilnych.
 3. Robotów przemysłowych (Kawasaki) wraz ze stanowiskiem programowania i obsługi robota przemysłowego.
 4. Sterowania procesami.
 5. Systemów czasu rzeczywistego.
 6. Wspomagania decyzji.

Warto podkreślić, że studiując Automatykę i Robotykę masz okazję odbyć praktyki w wiodących przedsiębiorstwach tj.: ASTOR, Volkswagen – Poznań, Philips Lighting Poland, SIEMENS (IT, sterowanie, automatyka przemysłowa), B&R Automation, Kimball Electronics, Wobit (automatyka napędów), IP System (automatyka przemysłowa), Talex (sieci informatyczne) oraz Astat (Kuebler - aparatura pomiarowa).

Studia I stopnia - zapisz się już dziś!

Człowek - najlepsza inwestycja.

logo Kapitał Ludzkilogo UE

Projekt "Adekwatne Kwalifikacje" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo