Wykład gościnny "Dogmat płci. Polska wojna z gender."

Zapraszamy wszyskich zainteresowanych na gościnny wykład "Dogmat płci. Polska wojna z gender." Odbędzie się on 19 listopada o godzinie 11:00, w sali J107 (ul. Grunwaldzka 200). Autorem jest Maciej Duda – doktor nauk humanistycznych, wykładowca, badacz, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor artykułów naukowych,  monografii "Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska" (2013) i "Dogmat płci. Polska wojna z gender" (2016). Współredaktor trzech tomów raportu "Gender w podręcznikach" (2016).

Planowany czas prelekcji to 30 minut oraz dodatkowe 30 minut dyskusji ze słuchaczkami i słuchaczami.

Wprowadzenie

W roku 2012, w polskich mediach katolickich ukazały się pierwsze prezentacje i komentarze dotyczące gender studies i polityki równościowej Unii Europejskiej. Wojna/dyskusja, jaka nastąpiła wkrótce, zaczęła cichnąć dopiero w roku 2015. W międzyczasie ukazało się w Polsce około dwudziestu tomów prezentujących antygenderowy punkt widzenia, argumenty i całe narracje. Ich czwarta część skupia tłumaczenia zachodnich tytułów, reszta to pokłosie działań polskich twórczyń i twórców. Ilość tekstów jest niebagatelna. Podobnie ich różnorodność. Kolejne książki odsłaniają siatkę nawiązań i powiązań, cytatów i zapożyczeń. Czytając je, dotrzeć można do źródeł argumentów, które w postaci haseł w 2013 i 2014 roku serwowały wszystkie polskie media.

Antygenderowe publikacje są, rzecz jasna, niejednorodne. Wśród nich znajdują się teksty pomniejsze, wywiady, odczyty, felietony, próby satyr, ale też eseje o zacięciu historycznym, filozoficznym, czy etyczne analizy a nawet zapisy studyjnych dyskusji. Obok nich wywody polityczne, wreszcie – prace naukowe. Wyróżnić można cały nurt zrzeszający badaczy i badaczki, którzy pochylają się nad kwestią gender oraz „ideologią gender”. Obfitość dzieł i dociekliwość badaczy zdumiewa.

Z analizy tych publikacji wynika, że "ideologia gender" nie jest bytem jednorodnym a antygenderowe projekty mają osobne matki, ojców czy twarze. Ich interesy i misja niekoniecznie idą w parze, a kolejne ośrodki naukowe i polityczne oraz powoływane organizacje i działania oddolne nie tworzą jednej sieci. Obok motywacji politycznych i partyjnych znaleźć można motywacje dyktowane przekonaniami indywidualnymi i wiarą. Wspólna pozostanie jedynie wiązka argumentów. Drogi i wpływy poszczególnych antygenderystów się nie przetną. Prelekcja będzie wyjściem do dyskusji na temat tego, co daje nam oskarżanie o ideologiczność z jednej strony oraz (nie)czytanie antygenderowych publikacji z drugiej strony. Dyskusja dotyczyć będzie możliwości podmiotowej i wrażliwej na interlokutorów rozmowy, dialogu w mediach, publicystyce oraz nauce.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo