Badania społeczne w praktyce - projekty badawcze i ich realizacja

Oferta studiów skierowana jest do osób, które w swojej obecnej lub przyszłej pracy zawodowej stykają się z szeroko rozumianą problematyką badań opinii społecznej. Praktyczne wykorzystanie tej wiedzy jest pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii rozwoju firmy czy oceny skuteczności wdrażania nowych rozwiązań (badania ewaluacyjne). Umiejętności te są niezbędne podczas realizacji wielu zadań związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych zwłaszcza w dziedzinie zwiększenia aktywności społecznej w ramach działań określanych zbiorczo jako kapitał ludzki.

Tematyka wykładów obejmuje etapy realizacji badań począwszy od tworzenia oferty poprzez wyjaśnienie reguł tworzenia problemów badawczych, hipotez, operacjonalizacji, tworzenia narzędzi nadawczych, po fazę realizacji badań oraz raportowania uzyskanych wyników. W badaniach realizowanych podczas konwersatoriów studenci będą samodzielnie planowali i przeprowadzali badania o charakterze ilościowym i jakościowym. Ćwiczenia te mają przygotować uczestników do samodzielnej realizacji badań z wykorzystaniem wielu metod i technik badawczych. Dodatkowo w ramach studiów zrealizowany będzie również kurs obsługi specjalistycznego oprogramowania statystycznego SPSS.

Przekazywany materiał został opracowany na podstawie własnych badań realizowanych przez wykładowców w wielu firmach badawczych. Przekazywana wiedza ma ściśle praktyczny charakter jest dorobkiem zderzenia metodologicznych dyrektyw opisanych w literaturze przedmiotu z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego jej wykorzystania.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD12
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjekt
1SIWZ - Tworzenie projektu badań5 h10 h-15 h
2Metody badań ilościowych15 h15 h-30 h
3Metody badań jakościowych10 h10 h-20 h
4Reguły analizy danych10 h10 h-20 h
5Tworzenie narzędzi badawczych5 h10 h-15 h
6Wprowadzenie do obsługi pakietu statystycznego SPSS5 h15 h-20 h
7Procedury doboru próby10 h10 h-20 h
8Wnioskowanie oraz zasady konstruowania raportu z badań5 h5 h-10 h
9Realizacja projektu badawczego--30 h30 h
Razem65 h85 h30 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo