Wydarzenia kalendarium

06IX

Centrum Obsługi Studenta

| Wydarzenia

Studentów, Absolwentów oraz osoby zainteresowane złożeniem aplikacji na studia zapraszamy do Centrum Obsługi Studenta, które od 01.10.2014r. mieści się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 200 (I piętro), tel. 502 297 517
04XII

Warsztaty - Przygotowywanie artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej

| Wykłady i warsztaty

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ADRESOWANYCH DO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DOKTORANTÓW

„Efektywne metody przygotowywania i składania do publikacji artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (Master Journal List)”

Warsztaty poprowadzi w języku polskim prof. Mirosław Skibniewski.

Prof. Skibniewski jest profesorem Uniwersytetu Maryland (College Park, MD, USA). Wcześniej pracował jako profesor na Uniwersytecie Purdue (West Lafayette, IN, USA), gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora. Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Wypromował w USA i w innych krajach ponad 25 doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.

Od 20 lat pełni funkcję redaktora naczelnego, a od 11 lat - redaktora na Amerykę Północną, dwóch pism naukowych wydawanych przez światowe koncerny wydawnicze Elsevier oraz Taylor & Francis. Czasopisma te wyceniane są na liście czasopism punktowanych MNiSW na 40 punktów każde (lista A).
Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20 innych międzynarodowych czasopism naukowych.

Partnerzy firmy i organizacje współpracujące z uczelnią

© 2015 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo