Praktyki w Erasmus+ (działanie SMP)

Informujemy, że kolejna tura rekrutacji na wyjazdy na praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2015/16 trwa do 29 lutego 2016 r.

Od 2007 r. studenci WSKiZ mogą realizować praktyki studenckie za granicą w ramach programu Erasmus (obecnie: Erasmus+).

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ studenci WSKiZ mogą odbyć praktyki zagraniczne w instytucjach zarejestrowanych na terenie krajów programu, czyli: Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Macedonii (FYROM), Norwegii i Turcji (akcja KA103).

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki zagraniczne odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji:

  • zasady rekrutacji na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus mogą odbyć studenci i absolwenci wszystkich kierunków i wszystkich trybów!

Uwaga! W ramach programu Erasmus+ praktykę zagraniczną może odbyć również absolwent, w ciągu 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej, o ile został zrekrutowany do uczestnictwa w programie jeszcze w czasie swoich studiów na WSKiZ. Praktyka zagraniczna trwa od 2 do 12 miesięcy w ramach danego projektu w programie Erasmus+ – w roku akademickim 2015/16 jest to okres od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2017 r.

W programie Erasmus+ możliwe jest odbycie kilku wyjazdów na studia i praktykę – ich łączny czas trwania nie może przekraczać 12 miesięcy na danym poziomie studiów (wlicza się tu również mobilność studencką zrealizowaną w LLP-Erasmus).

Oczywiście konieczna jest znajomość języka angielskiego bądź języka, w którym będzie się odbywała praktyka, w stopniu co najmniej komunikatywnym!

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus mogą odbyć studenci wszystkich kierunków i wszystkich trybów!

Oczywiście konieczna jest znajomość języka angielskiego bądź języka, w którym będzie się odbywała praktyka, w stopniu co najmniej komunikatywnym!

Praktyka zagraniczna trwa od 3 do 12 miesięcy w ramach danej edycji programu – w roku akademickim 2013/14 jest to okres od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2014 r. (uwaga: praktyka rozpoczęta przed 1 czerwca 2014 r. może trwać do 31 października 2014 r.)

Program praktyki zagranicznej jest ustalany z instytucją przyjmującą przed wyjazdem studenta za granicę – przyjmuje on formę pdfTraining Agreement115.34 KB. Program ten musi być zgodny z programem praktyk obowiązującym na WSKiZ dla poszczególnych kierunków studiów, dzięki czemu student może wnioskować o zaliczenie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus jako praktyki wymaganej programem studiów. Po zakończeniu praktyki zagranicznej student przedstawia w uczelni macierzystej zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz wypełnia ankietę on-line. Studentowi, który odbył praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+, wydany zostanie dokument Europass-Mobility. Dowiedz się więcej o Europass-Mobility.

Chęć wyjazdu na praktykę zagraniczną student zgłasza, składając formularz zgłoszeniowy w COS lub przesyłając go do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Zagranicznej. WSKiZ gwarantuje swoim studentom pełne uznanie okresu studiów bądź praktyki za granicą, zgodnie z zapisami pdfProcedury uznawania wyników nauki uzyskanych za granicą przez studentów WSKiZ75.05 KB.

Z osobami zakwalifikowanymi do wyjazdu zostanie sporządzona pisemna umowa.
Stypendyści programu Erasmus+ otrzymują grant na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce zagranicznej.

Zasady finansowania wyjazdów studentów za granicę w ramach Erasmus+.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo