Kontrola zarządcza w służbach zatrudnienia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi i standardami dotyczącymi wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach służby zatrudnienia. Podczas kursu szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na problematyce zarządzania ryzykiem, jako jednym z podstawowych elementów systemu kontroli zarządczej. Poruszana podczas zajęć tematyka zostanie zaprezentowana zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP49/2011
  2. Czas trwania: 12 godzin
  3. Koszt: 800 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Podstawy prawne wprowadzenia kontroli zarządczej do sektora finansów publicznych
2Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
3Informacja i komunikacja
4System kontroli zarządczej a audyt wewnętrzny
5Cykl kontroli zarządczej
6Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
7System zarządzania ryzykiem, jako podstawowy element kontroli zarządczej
8Zasady analizy ryzyka
9Metody identyfikacji ryzyka
10Szacowanie ryzyka
11Hierarchizacja ryzyka – mapa ryzyka

Efekty kształcenia

  • Znajomość podstaw prawnych i standardów kontroli zarządczej oraz praktycznych przykładów ich wdrożenia
  • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka (identyfikacji, oceny i hierarchizacji)
  • Umiejętność opracowania mapy ryzyka

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo