Kontrola zarządcza w służbach zatrudnienia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi i standardami dotyczącymi wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach służby zatrudnienia. Podczas kursu szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na problematyce zarządzania ryzykiem, jako jednym z podstawowych elementów systemu kontroli zarządczej. Poruszana podczas zajęć tematyka zostanie zaprezentowana zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP49/2011
  2. Czas trwania: 12 godzin
  3. Koszt: 800 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Podstawy prawne wprowadzenia kontroli zarządczej do sektora finansów publicznych
2Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
3Informacja i komunikacja
4System kontroli zarządczej a audyt wewnętrzny
5Cykl kontroli zarządczej
6Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
7System zarządzania ryzykiem, jako podstawowy element kontroli zarządczej
8Zasady analizy ryzyka
9Metody identyfikacji ryzyka
10Szacowanie ryzyka
11Hierarchizacja ryzyka – mapa ryzyka

Efekty kształcenia

  • Znajomość podstaw prawnych i standardów kontroli zarządczej oraz praktycznych przykładów ich wdrożenia
  • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka (identyfikacji, oceny i hierarchizacji)
  • Umiejętność opracowania mapy ryzyka

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo