Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji - aktualny stan prawny

Polityka bezpieczeństwa informatycznego jest wynikiem potrzeby szybkiego i zdalnego dostępu do informacji elektronicznej. Potrzeba ta wymusza unowocześnianie metod zarówno przetwarzania jak i przechowywania danych wewnątrz instytucji. Odpowiednio dobrana polityka bezpieczeństwa do poszczególnych podsystemów pozwala na stworzenie jednego i spójnego systemu obrony przed zagrożeniami wraz z odpowiednią równowagą dostępu do danych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami dla informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, przepisami regulującymi kwestie przetwarzania informacji szczególnych w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP50/2011
 2. Czas trwania: 7 godzin
 3. Koszt: 380 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawowe pojęcia dotyczące informacji oraz regulacje i wymogi prawne:
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa o podpisie elektronicznym
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Rozporządzenia dotyczące ww. przepisów
Uczestnik pozna wszystkie niezbędne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych w instytucjach samorządowych i rządowych
2Wymagania dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawnePozna stawiane wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz rozwiązania techniczne które pomagają spełnić wymogi
3Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa InformacjiUczestnik dowie się jaki zakres regulacji wewnętrznych powinna posiadać Polityka Bezpieczeństwa Informacji
4Zakres PBI i związane z tym normyPozna normy oraz zasady zarządzania ryzykiem w obszarach związanych z ochroną teleinformatyczną
5Instrukcje oraz dokumentacja związana z zarządzaniem ochroną w teleinformatycePozna dokumentację jaką należy utworzyć i prowadzić w zakresie ochrony systemów teleinforamtycznych

Efekty kształcenia

 • Podniesienie świadomości co do występujących zagrożeń
 • Zdobycie wiedzy co do przepisów regulujących PBI
 • Zdobycie umiejętności stosowania norm w zakresie ochrony informacji i systemów teleinformatycznych

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo