Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji - aktualny stan prawny

Polityka bezpieczeństwa informatycznego jest wynikiem potrzeby szybkiego i zdalnego dostępu do informacji elektronicznej. Potrzeba ta wymusza unowocześnianie metod zarówno przetwarzania jak i przechowywania danych wewnątrz instytucji. Odpowiednio dobrana polityka bezpieczeństwa do poszczególnych podsystemów pozwala na stworzenie jednego i spójnego systemu obrony przed zagrożeniami wraz z odpowiednią równowagą dostępu do danych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami dla informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, przepisami regulującymi kwestie przetwarzania informacji szczególnych w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP50/2011
 2. Czas trwania: 7 godzin
 3. Koszt: 380 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawowe pojęcia dotyczące informacji oraz regulacje i wymogi prawne:
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa o podpisie elektronicznym
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Rozporządzenia dotyczące ww. przepisów
Uczestnik pozna wszystkie niezbędne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych w instytucjach samorządowych i rządowych
2Wymagania dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawnePozna stawiane wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz rozwiązania techniczne które pomagają spełnić wymogi
3Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa InformacjiUczestnik dowie się jaki zakres regulacji wewnętrznych powinna posiadać Polityka Bezpieczeństwa Informacji
4Zakres PBI i związane z tym normyPozna normy oraz zasady zarządzania ryzykiem w obszarach związanych z ochroną teleinformatyczną
5Instrukcje oraz dokumentacja związana z zarządzaniem ochroną w teleinformatycePozna dokumentację jaką należy utworzyć i prowadzić w zakresie ochrony systemów teleinforamtycznych

Efekty kształcenia

 • Podniesienie świadomości co do występujących zagrożeń
 • Zdobycie wiedzy co do przepisów regulujących PBI
 • Zdobycie umiejętności stosowania norm w zakresie ochrony informacji i systemów teleinformatycznych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo