Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję Audytorów Wewnętrznych, oraz Specjalistów ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:

 • przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
 • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
 • utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP04/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł (dla studentów WSKiZ), 800 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 12 godzin
 • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Podstawowe zasady zintegrowanego systemu zarządzania:
 • podstawowe aspekty ZSZ
 • podstawowe przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania
 • omówienie zasad zintegrowanych systemów zarządzania
 • podejście procesowe
2Wymagania i podstawy auditowania:
 • wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004
 • podstawowa terminologia z zakresu auditowania
 • rodzaje auditów i ich specyfika
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO 19011
 • wytyczne do auditowania systemów zarządzania bhp wg norm PN-N-18011
 • fazy auditu wewnętrznego
3Metody i techniki prowadzenia auditów wewnętrznych:
 • metodyka auditowania
 • technika prowadzenia wywiadów auditowych

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

 • podejścia procesowego
 • prowadzenia auditów wewnętrznych
 • prowadzenia wywiadów auditowych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo