Zapytanie ofertowe - Wynajem lokalu na prowadzenie biura projektu

W związku z realizacją projektu "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim" realizowanego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt i wynagrodzenie współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem lokalu na prowadzenie biura projektu "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansa na rynku pracy w powiecie poznańskim".

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdą Państwo w pdfzapytaniu ofertowym

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo