Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z językiem angielskim

Oferta studiów podyplomowych "Wczesne nauczanie języka angielskiego" powstała jako odpowiedź na nowelizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez Minister Edukacji w kwietniu 2014 roku, zgodnie z którą od 1 września 2015 roku wszystkie 5-latki, a od 1 września 2017 roku również młodsze dzieci będą objęte obowiązkową, bezpłatną nauką języka obcego w przedszkolach.

W celu uzyskania pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym poza kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczyciel musi posiadać:

 • Kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci
 • Świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Głównym celem proponowanych studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej. W związku z tym wzbogacą oni swój warsztat metodyczny o kompetencje prowadzenia wczesnej edukacji językowej. Ponadto rozwiną kompetencje w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Wczesne nauczanie języka angielskiego" potwierdza kompetencje absolwentów w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego dzieci oraz języka angielskiego przygotowujące do zdania egzaminu na poziomie B2.

Adresaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych zawodowych (I stopnia), studiów magisterskich (II stopnia), lub studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i/lub nauczania początkowego (edukacji elementarnej). Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Kwalifikacje

Po ukończeniu studiów, słuchacz będzie posiadać:

 • wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć z języka angielskiego w kontekście zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2.

Informacje dodatkowe

 1. Czas trwania: 2 semestry (500 godzin)
 2. Koszt:
  • płatność z góry: 3700 zł (do 30.IX)
  • płatność w trzech ratach: 3 x 1400 zł = 4200 zł (do 30.IX, 30.XII, 30.III)
  • płatność ratalna: 10 x 540 zł = 5400 zł (do końca każdego miesiąca)

  Nr rachunku bankowego:
  51 1950 0001 2006 0337 6560 0002
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań

  Dokonując wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.

 3. Minimalna grupa: 18 osób
 4. Pobierz: dokumenty i informacje dotyczące praktyk(ZIP 207 KB)

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
1Metodyka zintegrowanego nauczania języka angielskiego dzieci.warsztaty60 h
2Fonetyka praktycznawarsztaty50 h
3Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
4Wiersz i piosenka w nauczaniu języka angielskiego
5Literatura dziecięca – storytelling w nauczaniu języka angielskiego
6Praktyczna nauka języka angielskiego300 h
7Podstawy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznychwarsztaty10 h
8Nowoczesne techniki w edukacji językowej dzieci20 h
9Praktyka w przedszkolu/szkole60 h
Razem500 h
Praktyka zawodowa60 h

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej, warsztatowej opartej na wielostronnym zaangażowaniu słuchaczy.

Kadra

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni środowiska akademickiego Poznania oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nauczania języka angielskiego.

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo