Żegnamy absolwentów studiów podyplomowych

Dobiegła końca kolejna edycja studiów podyplomowych z Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z przygotowaniem pedagogicznym oraz z Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Studenci mieli za zadanie przygotować projekt zintegrowanych zajęć edukacyjnych w tygodniowym wymiarze czasu dla grupy przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Studenci zaprezentowali takie tematy jak: Zdrowie i bezpieczeństwo, Zima porą pełną niespodzianek i ciepłych ubranek, Woda jako źródło życia, Kolorowy świat wiosennych kwiatów, Mali artyści i wiele innych. W projektach studenci odwoływali się głównie do konstruktywistycznego modelu nauczania oraz neurodydaktyki.

Konstruktywizm jest poglądem zakładającym, że ludzie aktywnie poznają rzeczywistość, w której funkcjonują a wiedzę nabywają poprzez interakcje z otoczeniem. Jest to jednocześnie teoria uczenia się i nauczania. Konstruktywistyczny model nauczania określa rolę ucznia i nauczyciela w procesie nabywania kompetencji poznawczych. Tu uczniowie w dużej mierze sami są odpowiedzialni za proces edukacji. Pedagogika konstruktywistyczna odwołuje się do doświadczeń psychologii poznawczej i psychologii rozwojowej człowieka. W myśl założeń konstruktywizmu odchodzi się od teorii powielania gotowych wzorów i poznawania ułożonych instrukcji na rzecz samodzielnego poszukiwania, modyfikowania, interpretowania i sprawdzania wiadomości przez uczącego się. Natomiast wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki pozwala zbudować taki model nauczania, który w oparciu o naturalne zdolności mózgu, tworzy optymalne warunki do jego rozwoju i przyswajania wiedzy.

Serdecznie dziękujemy studentom za pobyt w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, za semestry ciężkiej ale owocnej pracy i miłe doświadczenia. Będziemy za Wami tęsknić. I oczywiście zapraszamy ponownie.

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo