Stypendia

Z myślą o studentach WSKiZ od lat z sukcesem oferuje system stypendialny, który pozwala obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Uczelnia nagradza swoich najlepszych studentów, umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych oraz stypendiów na wyjazdy zagraniczne. Z programu stypendialnego mogą korzystać studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.

Elementy systemu stypendialnego WSKiZ:

 • stypendium za średnią z egzaminu maturalnego – można je otrzymać już na I semestrze
 • stypendia socjalne – 700 zł
 • stypendium rektorskie za wyniki w nauce – ok. 500 zł
 • stypendium mieszkaniowe (dla studentów stacjonarnych) – ok. 400 zł
 • stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o chorobach przewlekłych (np. cukrzyca), niepełnosprawności – od 150 zł do 450 zł
 • jednorazowe wsparcie w wyjątkowych sytuacjach życiowych – 1800 zł
 • stypendia na praktyki i studia za granicą wypłacane z funduszy europejskich

Ponadto studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu opłaty czesnego.

Stypendium za maturę

Tylko nasza Uczelnia funduje stypendia za wyniki maturalne. Stypendium pokrywa do 40% Twojego czesnego za I semestr! O stypendium mogą ubiegać się studenci trybu dziennego bez względu na wybrany kierunek studiów! Stypendium przyznawane jest na pierwszy semestr na podstawie średniej oceny z wszystkich egzaminów maturalnych (pisemnych i ustnych) widniejących na świadectwie maturalnym.

Warunki przyznania stypendium:

 1. Wysokość stypendium w % za średnią ocen ("nowa matura"):
  • 45-55% pkt – 10% zniżki
  • 56-79 % pkt – 20% zniżki
  • 80% i więcej % pkt – 40% zniżki
 2. Wysokość stypendium w % za średnią ocen ("stara matura"):
  • od 4,0 – 10% czesnego
  • od 4,3 – 20% czesnego
  • od 4,7 – 40% czesnego

Możesz przez pierwszy semestr studiować płacąc nawet o 40% mniej. O szczegóły pytaj w dziale rekrutacji.

Opinie studentów

 • agnieszka antosz

  Agnieszka Antosz

Myśląc o studiach dziennych, zastanawiałam się, czy będzie mnie na nie stać. W Biurze Rekrutacji powiedziano mi o wielu stypendiach, jakie mogę uzyskać. Z początku myślałam, że będą trudno osiągalne, ale jest inaczej! Wysokość mojego stypendium wystarcza mi na pokrycie kosztów nauki oraz spokojne życie w Poznaniu. Jeśli mogę Wam doradzić, to zanim odrzucicie myśl o dziennym studiowaniu, sprawdźcie, ile funduszy możecie zyskać dzięki stypendiom! To działa! Studiuj na dziennych i ciesz się życiem!

Agnieszka Antosz, studentka III roku Zarządzania i I roku Ochrony Środowiska
 • agnieszka strelcow

  Agnieszka Strelcow

Gdy podejmowałam decyzję o studiowaniu, nie zastanawiałam się i nie wierzyłam, że będę mogła otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Dziś otrzymuję stypendium Rektora dzięki moim całkiem niezłym wynikom w nauce oraz dzięki mojemu zaangażowaniu w życie szkoły. Poza tym, że moja aktywność na rzecz samorządu studenckiego, kół naukowych czy komisji stypendialnej została gratyfikowana w postaci stypendium, to daje mi to ogromną satysfakcję i nabywam nowe doświadczenia. Dzięki stypendium opłacam sobie studia i jeszcze zostaje mi reszta. Naprawdę warto się angażować i dołączyć do grona praktycznie najlepszych!

Agnieszka Strelcow, studentka III roku Zarządzania

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo