Władze

Senat Uczelni

Kanclerz
mgr Małgorzata Kurzawa
Kierownik Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji
dr Aleksy Kwiliński
Kierownik Zakładu Informatyki
dr inż. Izabela Janicka-Lipska
Kierownik Zakładu Automatyki i Robotyki
mgr inż. Grzegorz Rumatowski
Przedstawiciel Założyciela Uczelni TE Gaudeamus
Okechukwu Nwafor
Przedstawiciel Założyciela Uczelni TE Gaudeamus
mgr Andrzej Piekarzewski
Przedstawiciele nauczycieli akademickich WSKiZ
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
dr inż. Henryk Batycki
dr hab. inż. Karol Rumatowski
mgr Agnieszka Piekarzewska
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WSKiZ
mgr inż. Agnieszka Pochmara
Przedstawiciele studentów
Błażej Sochacki
Marcin Ulanowski

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo