Wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii

W ramach powstałego niedawno Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich, uczelnia zaprosiła na wakacyjny pobyt dzieci i młodzież z Nigerii. Projekt będzie realizowany w maju tego roku, w Warszawie, Rzeszowie i Poznaniu. Celem przesięwzięcia jest budowanie więzi między Polską a Nigerią.

Nigeria jest największym krajem w Afryce, z liczbą ludności ponad 185 milionów. To jeden z najbardziej liczących się producentów ropy naftowej na świecie oraz członek Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Jest drugim po RPA partnerem gospodarczym Polski w Afryce. Mieszkańcy Nigerii są bardzo przyjaźni i otwarci na kontakty międzynarodowe, a nigeryjskie państwo oferuje najprzychylniejsze dla inwestycji zagranicznych w Afryce rozwiązania prawne.

Polska – jako duży kraj europejski, z silnie rozwijającą się gospodarką i członek wielu instytucji europejskich – może zaoferować Nigerii swoją dobrze funkcjonującą bazą naukową i technologiczną. Prężnie działający polski sektor prywatny poszukuje rzetelnych przedsiębiorców po stronie afrykańskiej, tak aby zaistnieć na tym rynku oraz kontynuować rozpoczęte tam inwestycje. Afryka, a zwłaszcza Nigeria, jest ostatnią niezdobytą granicą w globalnej bitwie gospodarczej.

Skuteczną współpracę i dobre relacje między gospodarkami obydwu krajów warto rozwijać w oparciu o solidne fundamenty, z których najważniejszym jest wzajemne poznanie bogatej historii, kultury i tradycji każdego z narodów. Najlepiej czyni się to poprzez obecność, dlatego pragniemy zaprosić do Warszawy, Rzeszowa i Poznania młodych ludzi z Nigerii. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie staną się ambasadorami naszego kraju wśród swoich bliskich, potencjalnymi studentami polskich uczelni, a w przyszłości – świadomymi partnerami we współpracy gospodarczej z Polską.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

  • dr hab. Killion Munyama – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki
  • Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP
  • dr Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP
  • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
  • Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las
  • Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo