Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie

Kierownik Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski, dr h.c.

O kierunku

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otworzyła w 2004 r. kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Posiadamy wyjątkową ofertę wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów zyskasz teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, poszukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności. Dbamy, aby nasi studenci mieli możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. TUV (TUV Akademia Polska należy do koncernu TUV RHEINLAND GROUP – światowego lidera certyfikacji systemów i wyrobów, a także usług szkoleniowych).

Okres trwania studiów – w semestrach:

 • stacjonarne: 7
 • niestacjonarne: 8
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia inżynierskie
SpecjalnośćZakres wiedzy i umiejętności
Zarządzanie produkcjąStudenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu przemysłowego, zarządzania kadrami, planowania strategicznego oraz komunikacji interpersonalnej. Studenci nabywają także umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.
Zarządzanie jakością oraz inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracyStudenci zdobywają wiedzę z zakresu normalizacji, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania projektami, rachunku kosztów i innych zagadnień składających się na szeroko rozumiane zarządzanie jakością i inżynierią BHP.
Zarządzanie logistykąStudenci tej specjalności zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu projektowania logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia, a także infrastruktury i techniki wykorzystywanej w procesach logistycznych przedsiębiorstwa. Poznają zagadnienia logistyki procesów eksploatacji systemów produkcyjnych, zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadami.

Nasze atuty

 • Mamy starannie dobraną kadrę wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
 • Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria oraz zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania graficznego.
 • Nasi studenci odbywają praktyki studenckie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • U nas ponad 50% zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia.
 • Mamy atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie wiedzy technicznej i ekonomicznej.
 • Kształcimy specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach.

Program studiów

Znaczna część zajęć realizowana jest w specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych (technologia produkcji, materiałoznawstwo, miernictwo warsztatowe, wytrzymałość materiałów, informatyka i inne). Koncentrujemy się na problemach zarządzania procesami produkcji, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów, czy systemów zarządzania.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nasi absolwenci na rynku pracy znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: nowoczesne zakłady przemysłowe, zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, zarządzanie jakością, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w działach logistycznych, handlowych, dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżera ds. zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją, bezpieczeństwem pracy, analityka BHP.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w praktyce

Mamy dobrze wyposażone laboratoria inżynierskie (metrologia, elektrotechnika z elektroniką, fizyka, komputerowe, materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, chemia, badania nieniszczące, technologia produkcji). Organizujemy coroczne warsztaty z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzone przez wybitnych specjalistów z amerykańskiego uniwersytetu IUPUI.

W 2008 r. nasz zespół Koła Naukowego Zarządzanie – Ewolwenta, pod kierownictwem dra inż. Eugeniusza Neumanna, zajęli trzecie miejsce w Polsce, uczestnicząc w prestiżowym, międzynarodowym konkursie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global Management Challenge Poland 2008. W konkursie brała udział rekordowa liczba 371 zespołów studenckich oraz 70 zespołów menedżerskich. Reprezentowane były wszystkie wiodące uczelnie oraz najlepsze polskie przedsiębiorstwa.

Wśród firm przyjmujących studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na praktyki należy wymienić m.in.:

 • Steelpress Luboń Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Gerdes MC Sp. z o.o.
 • Fresh Logistic Sp. z o.o. (Raben Group)
 • Solaris Bus & Coach S.A.
 • Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Nasza Uczelnia wraz z TÜV Akademia Polska organizują szkolenie "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004". Staramy się aby nasi studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie systemów zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Studia I stopnia - zapisz się już dziś!

Kontakt

Siedziba Uczelni

ul. św. Czesława 6
61-575 Poznań
tel. 502 297 541

Centrum Obsługi Studenta

ul. Grunwaldzka 200
60-166 Poznań
tel. 502 297 517

© 2016 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo