Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy w służbach zarządzających zasobami ludzkimi. Program jest dedykowany do menedżerów liniowych oraz obszarów działalności firmy związanych z zarządzaniem zespołami pracowniczymi (dział spraw osobowych, dział płac, służby pracownicze, etc.).

Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów – profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.
Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I, bądź II stopnia.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD09
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł
  4. Limit przyjęć: 40 osób

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczenia, case study, laboratoria
1Rynek pracy w warunkach globalizacji5 h-5 h
2Organizacja i zarządzanie pracą6 h6 h12 h
3Systemy motywacyjne w zarządzaniu kapitałem ludzkim5 h5 h10 h
4Wartościowanie pracy6 h6 h12 h
5Tworzenie systemu wynagrodzeń5 h5 h10 h
6Ryzyko prawne w zarządzaniu zzl5 h5 h10 h
7Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy5 h5 h10 h
8Funkcja zatrudnieniowa w zarządzaniu współczesną firmą5 h5 h10 h
9Strategiczna podstawy zzl5 h-5 h
10Negocjacje stosunków pracy5 h5 h10 h
11Outsourcing5 h5 h10 h
12Zarządzanie kosztami pracy5 h5 h10 h
13Profile kompetencji5 h6 h11 h
14Systemy informatyczne w zzl5 h10 h15 h
15Audyt personalny5 h5 h10 h
16Kapitał intelektualny10 h-10 h
17Strategiczna karta wyników5 h5 h10 h
18Rekrutacja. Systemy ocen pracowniczych5 h5 h10 h
Razem97 h83 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo