Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z obszarami zarządzania finansami przedsiębiorstw takimi jak: ocena projektów inwestycyjnych, planowanie środków finansowych, koszt i struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD16
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjekt
1Decyzje inwestycyjne i finansowe w przedsiębiorstwie4 h--4 h
2Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko. Ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna i finansowa)10 h4 h-14 h
3Rachunkowość finansowa20 h12 h-32 h
4Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza10 h6 h6 h22 h
5Cena i wartość pieniądza w czasie6 h4 h-10 h
6Ocena projektów inwestycyjnych8 h4 h-12 h
7Koszt i struktura kapitału8 h4 h-12 h
8Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi)8 h4 h-12 h
9Planowanie finansowe6 h10 h10 h26 h
10Wycena przedsiębiorstwa12 h4 h6 h22 h
11Seminarium dyplomowe--14 h14 h
Razem92 h52 h36 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo