Zarządzanie ekologiczne

Studia Podyplomowe Zarządzanie ekologiczne dedykowane jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej oraz instytucji ekologicznych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i popularyzacja istotnych zagadnień związanych z ekologią i zarządzania środowiskiem.

W ramach studiów przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące ekologii środowiska, źródeł zagrożeń ekologicznych, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, mechanizmy oraz narzędzia jego wdrażania. W ramach studiów słuchacze będę mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania konkretnych zagadnień ekologicznych oraz podejmowania optymalnych decyzji na rzecz środowiska.

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów. W ramach studiów przewidziane są zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD11
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjekt
1Podstawy zrównoważonego rozwoju12 h--12 h
2Prawo ochrony środowiska12 h--12 h
3Edukacja ekologiczna12 h-4 h16 h
4Finansowanie ochrony środowiska12 h--12 h
5Lokalizacja inwestycji a ochrona środowiska10 h6 h4 h20 h
6Podstawy zarządzania środowiskiem14 h-4 h18 h
7Ochrona powietrza i wód10 h-4 h14 h
8Ochrona powierzchni ziemi10 h-4 h14 h
9Drgania i hałas w środowisku14 h6 h4 h24 h
10Recykling12 h--12 h
11Strategia zarządzania środowiskiem12 h-4 h16 h
12Seminarium dyplomowe-10 h-10 h
Razem130 h22 h28 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo