Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym

Studia podyplomowe są adresowane do pracowników służb straży miejskiej, obrony cywilnej, straży pożarnej, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz pracowników innych instytucji publicznych i samorządowych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludności i różnych organizacji lokalnych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD17
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjektKonwersatorium
1Bezpieczeństwo i higiena pracy5 h5 h--10 h
2Ergonomia5 h5 h--10 h
3Patologie społeczne5 h5 h--10 h
4Polityka społeczna5 h5 h--10 h
5Podstawy zarządzania organizacjami6 h5 h-4 h15 h
6Przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami6 h--4 h10 h
7Bezpieczeństwo informacji10 h---10 h
8Bezpieczeństwo wewnętrzne10 h---10 h
9Psychologia zarządzania5 h5 h--10 h
10Zarządzanie kryzysowe5 h5 h--10 h
11Zarządzanie ryzykiem5 h5 h5 h-15 h
12Funkcje prewencyjne straży5 h5 h5 h-15 h
13Prawne uregulowania służb bezpieczeństwa10 h---10 h
14Zasady ogólne działania służb bezpieczeństwa5 h5 h--10 h
15Zasady szczególne działania służb bezpieczeństwa5 h5 h--10 h
16Zasady praktyczne działania służb bezpieczeństwa5 h5 h5 h-15 h
Razem97 h60 h15 h8 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo