Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy prowadzone są przez Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w trybie weekendowym. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, uprawniające do wykonywania pracy z służbach BHP, Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (wg PN-N-18001:20054) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zajęcia są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów – profesorów i adiunktów z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek studiów podyplomowych jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp, posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp.

Załączniki:

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD01
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł
  4. Limit przyjęć: 40 osób

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęć *Ilość godzin
1System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy5 h5 h
2Prawna ochrona pracy10 h10 h
3Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy5 h5 h
4Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy10 h10 h
5Materialne środowisko pracy5 h5 h
6Organizacja służb bhp5 h5 h
7Podstawy psychologii8 h8 h
8Dydaktyka w szkoleniu bhp8 h8 h
9Zarządzanie projektem w BHP10 h10 h
10Zarządzanie środowiskiem10 h10 h
11Pomoc przedmedyczna10 h10 h
12Organizacja stanowiska pracy6 h6 h
13Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy10 h10 h
14Medycyna pracy10 h10 h
15Wypadkoznawstwo10 h10 h
16Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa10 h10 h
17Ocena ryzyka zawodowego12 h12 h
18Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bhp10 h lab.10 h
19Seminarium dyplomowe16 h w/ćw16 h
20Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001:20045 h5 h
Razem180 h180 h
* – wykład, laboratorium, ćwiczenia, seminarium

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo