Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym

Studia Podyplomowe "Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym".

Zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe z Przygotowaniem Pedagogicznym są kierowane do absolwentów studiów wyższych, posiadających minimum tytuł licencjata.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające:

 • przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
 • kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Informacje dodatkowe

 1. Czas trwania: 3 semestry (420 godzin)
 2. Koszt:
  • płatność z góry: 5200 zł (do 30.IX)
  • płatność semestralna: 3 x 1900 zł = 5700 zł (do 30.IX, 30.I, 30.IX)
  • płatność ratalna: 18 x 350 zł = 6300 zł (do końca każdego miesiąca)

  Nr rachunku bankowego:
  51 1950 0001 2006 0337 6560 0002
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  św. Czesława 6, 61-575 Poznań

  Dokonując wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.

 3. Minimalna grupa: 18 osób
 4. Pobierz: dokumenty i informacje dotyczące praktyk(ZIP 207 KB)

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
1Psychologia rozwoju i osobowości20 h w / 10 h ćw30 h
2Pedagogika ogólna15 h w15 h
3Teoria wychowania15 h w / 15 h ćw30 h
4Podstawy diagnozy psychopedagogicznej15 h w15 h
5Psychologia rozwoju dziecka do 10 r.ż.10 h w10 h
6Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna10 h w10 h
7Wybrane zaburzenia rozwoju dziecka15 h w / 15 h ćw30 h
8Adaptacja instytucjonalna dziecka10 h w10 h
9Pedagogika dziecka10 h w10 h
10Podstawy dydaktyki ogólnej10 h w / 20 h ćw30 h
11Współczesne koncepcje edukacji dziecka10 h w10 h
12Praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu10 h w / 10 h ćw20 h
13Nauczyciel jako organizator środowiska edukacyjnego dziecka10 h w10 h
14Metodyka edukacji językowej10 h w / 20 h ćw30 h
15Metodyka edukacji matematycznej10 h w / 20 h ćw30 h
16Metodyka edukacji przyrodoznawczej10 h w / 20 h ćw30 h
17Metodyka edukacji muzycznej15 h ćw15 h
18Metodyka edukacji plastycznej15 h ćw15 h
19Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych15 h ćw15 h
20Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej15 h ćw15 h
21Projektowanie zintegrowanego procesu edukacji elementarnej10 h ćw10 h
22Emisja głosu10 h ćw10 h
23Pierwsza pomoc przedmedyczna10 h ćw10 h
24BHP i podstawy prawa oświatowego10 h w10 h
Razem420 h
Praktyka pedagogiczna30 h
Praktyka zawodowa180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo