Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Studia Podyplomowe "Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe".

Zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł licencjata, uprawniający do nauczania dowolnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (posiadających przygotowanie psychopedagogiczne do nauczania).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo potwierdzające:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

Informacje dodatkowe

 1. Czas trwania: 3 semestry (260 godzin)
 2. Koszt:
  • płatność z góry: 3000 zł (do 30.IX)
  • płatność semestralna: 3 x 1100 zł = 3300 zł (do 30.IX, 30.I, 30.IX)
  • płatność ratalna: 18 x 200 zł = 3600 zł (do końca każdego miesiąca)

  Nr rachunku bankowego:
  51 1950 0001 2006 0337 6560 0002
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań

  Dokonując wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.

 3. Minimalna grupa: 18 osób
 4. Pobierz: dokumenty i informacje dotyczące praktyk(ZIP 207 KB)

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
1Psychologia rozwoju dziecka do 10 r.ż.10 h w10 h
2Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna10 h w10 h
3Wybrane zaburzenia rozwoju dziecka15 h w / 15 h ćw30 h
4Adaptacja instytucjonalna dziecka10 h w10 h
5Współczesne koncepcje edukacji dziecka10 h w10 h
6Praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się i zachowywaniu10 h w / 10 h ćw20 h
7Nauczyciel jako organizator środowiska edukacyjnego dziecka10 h w10 h
8Metodyka edukacji językowej10 h w / 20 h ćw30 h
9Metodyka edukacji matematycznej10 h w / 20 h ćw30 h
10Metodyka edukacji przyrodoznawczej10 h w / 20 h ćw30 h
11Metodyka edukacji muzycznej15 h ćw15 h
12Metodyka edukacji plastycznej15 h ćw15 h
13Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych15 h ćw15 h
14Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej15 h ćw15 h
15Projektowanie zintegrowanego procesu edukacji elementarnej10 h ćw10 h
Razem260 h
Praktyka zawodowa60 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo