Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli)

Studia podyplomowe Technologia Informacyjna i Informatyka trwają 3 semestry i są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnego kształcenia w zakresie Technologii Informacyjnej i Informatyki we wszystkich typach szkół kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad-gimnazjalnego.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotów Informatyka i Technologia Informacyjna. Będą oni przygotowani do korzystania z zaawansowanych funkcji pakietu biurowego, projektowania i implementacji baz danych, zapoznają się z nowymi kierunkami w programowaniu strukturalnym oraz obiektowym. W ramach wykładanych przedmiotów będzie również przekazywana wiedza dotycząca stosowania najnowszych technologii w nauczaniu innych przedmiotów.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD05
  2. Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 4800 zł
    • płatność miesięczna: 18 x 300 zł
  4. Limit przyjęć: 40 osób

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt
1Edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny40 h---40 h
2Grafika20 h---20 h
3Algorytmika-30 h--30 h
4Sprzęt komputerowy10 h---10 h
5Sprzęt komputerowy--10 h-10 h
6Systemy operacyjne20 h---20 h
7Systemy operacyjne--30 h-30 h
8Bazy danych10 h---10 h
9Bazy danych--30 h-30 h
10Programowanie strukturalne10 h---10 h
11Programowanie strukturalne--30 h-30 h
12Programowanie obiektowe10 h---10 h
13Programowanie obiektowe--30 h-30 h
14Sieci komputerowe20 h---20 h
15Sieci komputerowe--30 h-30 h
16Etyka zawodu, metodyka12 h---12 h
17Seminarium dyplomowe---8 h8 h
Razem152 h30 h160 h8 h350 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo