Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii

Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii przygotowuje do pracy opiekuńczej z osobami starszymi. Absolwenci posiadają m.in. przygotowanie do prowadzenia pracy w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych, organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych (organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi), diagnozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych.

Po ukończeniu Studium absolwenci mogą podjąć pracę w takich placówkach jak: pogotowie opiekuńcze, ośrodki pomocy socjalnej, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, kluby seniora, Uniwersytety III wieku, placówki opieki paliatywnej oraz w innych instytucjach opieki i pracy z osobami starszymi.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD07
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł
  4. Limit przyjęć: 40 osób

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładKonwersatoria
/warsztaty
1Pedagogika opiekuńcza-10 h10 h
2Pedagogika rodziny z terapią rodzinną-10 h10 h
3Teorie pracy socjalnej5 h10 h15 h
4Gerontologia społeczna5 h10 h15 h
5Podstawy geriatrii10 h-10 h
6Prawo rodzinne i opiekuńcze5 h-5 h
7Poradnictwo pedagogiczne-10 h10 h
8Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna5 h10 h15 h
9Podstawy psychogeriatrii10 h-10 h
10Teorie pomocy indywidualnej5 h10 h15 h
11Techniki pracy grupowej-5 h5 h
12Techniki pracy środowiskowej-5 h5 h
13Podstawy pielęgnacji osób starszych5 h10 h15 h
14Główne instytucje opiekuńcze i pracy socjalnej5 h-5 h
15Zarządzanie pomocą społeczną dla ludzi starszych10 h-10 h
16Aktywizacja społeczno-kulturalna dla osób starszych-5 h5 h
17Praktyka w instytucjach opiekuńczych i opieki socjalnej-20 h20 h
Razem65 h115 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo