Mediacje i negocjacje

Studia wyposażą uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobędą umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do stosowania różnych rozwiązań służących obustronnemu porozumieniu.

Absolwent studium uzyska podstawowe kwalifikacje do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i pozasądowych, a wymienionych jako adresatów studium pracowników wyposaży w niezbędną wiedzę samodzielnego i umiejętność samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i napięciowych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD04
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł
  4. Limit przyjęć: 20 osób

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaKonwersatorium
1Natura konfliktów4 h--4 h
2Psychologia zachowania się ludzi w sytuacjach konfliktowych4 h--4 h
3Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów i konfliktów3 h--3 h
4Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – otwarcie-6 h-6 h
5Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – faza środkowa-7 h-7 h
6Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – finalizacja-7 h-7 h
7Lobbing6 h--6 h
8Zarządzanie sytuacją kryzysową15 h--15 h
9Techniki negocjacji10 h--10 h
10Retoryka-10 h-10 h
11Budowanie wizerunku osobistego6 h--6 h
12Wykorzystywanie elementów public relations4 h--4 h
13Konflikt i agresja w zarządzaniu4 h--4 h
14Savoir-vivre w biznesie15 h15 h-30 h
15Postępowanie procesowe i nieprocesowe8 h--8 h
16Postępowania odrębne: gospodarcze, rodzinne, z zakresu prawa pracy10 h--10 h
17Postępowanie pojednawcze2 h--2 h
18Sąd polubowny6 h--6 h
19Postępowanie karne5 h--5 h
20Konwersatorium z części teoretycznej – cywilnej i karnej--6 h6 h
21Mediacje – podstawy prawne3 h--3 h
22Mediacje – ćwiczenia--24 h24 h
Razem105 h45 h30 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo