Inwestycje kapitałowe

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z kompleksową wiedzą na temat rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, w szczególności zaś nabycie praktycznych umiejętności dokonywania inwestycji w akcje, obligacje, instrumenty pochodne (futures, opcje, MiniWIG20, ETF). Dla realizacji tego zamierzenia uczestnicy zaznajomieni zostaną m. in. z analizą techniczną, fundamentalną i portfelową oraz problematyką szacowania stopy dochodu i ryzyka związanego z inwestycjami. Poznają także różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, a dla każdego zidentyfikowanego typu dokonana zostanie analiza oczekiwanej stopy dochodu i ryzyka. Wiedza zdobyta na studium przyda się na pewno każdemu, kto poważnie myśli o racjonalnym gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, jak również tym, którzy zamierzają w tym zakresie doradzać innym.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD15
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjekt
1Rynek finansowy i jego segmenty4 h--4 h
2Instrumenty finansowe: lokaty i depozyty, bony pieniężne NBP, bony skarbowe, akcje, obligacje, futures, opcje, warranty, MiniWIG20, ETF10 h--10 h
3Prawne regulacje rynku finansowego; instytucje rynku kapitałowego6 h--6 h
4Cena i wartość pieniądza w czasie6 h4 h-10 h
5Oczekiwana stopa dochodu i ryzyko; koszt kapitału przedsiębiorstwa10 h4 h-14 h
6Wskaźniki rynku kapitałowego2 h2 h-4 h
7Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich analiza10 h6 h6 h22 h
8Analiza techniczna20 h-10 h30 h
9Analiza fundamentalna i wycena przedsiębiorstw30 h10 h10 h50 h
10Analiza portfelowa8 h4 h-12 h
11Fundusze inwestycyjne4 h--4 h
12Seminarium dyplomowe--14 h14 h
Razem110 h30 h40 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo