Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej obejmującej ocenę następujących obszarów przedsiębiorstwa: sytuacji majątkowej i finansowej, rentowności, płynności, gospodarowania czynnikiem ludzkim, działań marketingowych. Ponadto uczestnicy poznają praktyczne narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, prowadzenia gospodarki majątkiem obrotowym (zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi) jak również – stosowane przez banki – procedury oceny ryzyka kredytowego. Zdobyta na studium praktyczna wiedza stanowi solidną bazę przy ubieganiu się o pracę w działach finansów i księgowości przedsiębiorstw, firmach doradczych, departamentach kredytowych banków, jak i rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Pozwoli też każdemu słuchaczowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod studiów: PD14
  2. Czas trwania: 2 semestry (180 godzin)
  3. Koszt:
    • płatność z góry: 3200 zł
    • płatność miesięczna: 12 x 300 zł

Program szczegółowy

L.p.Nazwa przedmiotuForma prowadzenia zajęćIlość godzin
WykładĆwiczeniaProjekt
1Istota, przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa8 h--8 h
2Formułowanie wniosków i prezentacja wyników analizy finansowej4 h--4 h
3Rachunkowość finansowa30 h20 h-50 h
4Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa (analiza bilansu); wskaźniki płynności i zadłużenia12 h4 h-16 h
5Analiza efektywności działań przedsiębiorstwa (analiza rachunku zysków i strat); wskaźniki rentowności i sprawności zarządzania12 h4 h-16 h
6Wieloczynnikowe modele oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (modele dyskryminacyjne, model Du Ponta, wieloczynnikowa ocena ryzyka bankowego)8 h4 h-12 h
7Analiza ryzyka przedsiębiorstwa (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna, inwestycyjna i finansowa, stopa dyskontowa – średni ważony koszt kapitału)16 h4 h-20 h
8Analiza działań marketingowych8 h4 h-12 h
9Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych8 h4 h-12 h
10Sytuacja ekonomiczno-finansowa a wartość przedsiębiorstwa12 h4 h-16 h
11Seminarium dyplomowe--14 h14 h
Razem118 h48 h14 h180 h

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo