LLP-Erasmus - praktyki (działanie SMP)

Informujemy, że kolejna tura rekrutacji na wyjazdy na praktyki za granicą w ramach programu LLP-Erasmus w roku akad. 2013/14 trwa do 20 kwietnia 2014 r.

W 2007 r. WSKiZ otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), dzięki której może realizować praktyki studenckie za granicą w ramach programu Erasmus.

Zgodnie z zasadami programu Erasmus studenci WSKiZ mogą odbyć praktyki zagraniczne w instytucjach zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki zagraniczne odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji:

Praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus mogą odbyć studenci wszystkich kierunków i wszystkich trybów!

Oczywiście konieczna jest znajomość języka angielskiego bądź języka, w którym będzie się odbywała praktyka, w stopniu co najmniej komunikatywnym!

Praktyka zagraniczna trwa od 3 do 12 miesięcy w ramach danej edycji programu – w roku akademickim 2013/14 jest to okres od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2014 r. (uwaga: praktyka rozpoczęta przed 1 czerwca 2014 r. może trwać do 31 października 2014 r.)

Program praktyki zagranicznej jest ustalany z instytucją przyjmującą przed wyjazdem studenta za granicę – przyjmuje on formę pdfTraining Agreement115.34 KB. Program ten musi być zgodny z programem praktyk obowiązującym na WSKiZ dla poszczególnych kierunków studiów, dzięki czemu student może wnioskować o zaliczenie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus jako praktyki wymaganej programem studiów. Po zakończeniu praktyki zagranicznej student przedstawia w uczelni macierzystej zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz wypełnia ankietę on-line. Studentowi, który odbył praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus, wydany zostanie dokument Europass-Mobility. Dowiedz się więcej o Europass-Mobility.

Chęć wyjazdu na praktykę zagraniczną student zgłasza, składając pdfformularz zgłoszeniowy110.11 KB w dziekanacie lub przesyłając go do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Zagranicznej. WSKiZ gwarantuje swoim studentom pełne uznanie okresu studiów bądź praktyki za granicą, zgodnie z zapisami pdfProcedury uznawania wyników nauki uzyskanych za granicą przez studentów WSKiZ75.05 KB.

Z osobami zakwalifikowanymi do wyjazdu zostanie sporządzona pisemna umowa.
Stypendyści programu Erasmus otrzymują grant na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce zagranicznej.

pdfZasady finansowania wyjazdów studentów za granicę w ramach LLP-Erasmus w 2013/1481.17 KB.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo