Open Access

Centrum Otwartej Nauki (CEON)
zawiera publikacje polskich naukowców: artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, raporty itp.
Otwórz Książkę
serwis oferujący dostęp do współczesnych książek naukowych z dziedziny socjologii i kultury w postaci elektronicznej.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Baza zawiera ponad 5 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy; ponad 2 tys. z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo