Dziedzinowe źródła informacji

Informatyka. Inżynieria

Repozytorium ENY Politechniki Wrocławskiej.
Udostępnia opracowania dotyczące takich zagadnień jak: automatyka zabezpieczeniowa, napędy, metody obliczeniowe, metody parametryczne itp.
Automatyka. Półrocznik AGH. Czasopismo on-line.
Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF.
Automatyka. Podzespoły. Aplikacje.

Ochrona środowiska

Ochrona przyrody w Polsce (akty prawne).
Parki Narodowe w Polsce (strona oficjalna).
Polityka ekologiczna państwa.
Podstawy ekotoksykologii.
Raport o stanie lasów w Polsce.

Pedagogika

Dziecko Krzywdzone.
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego.

Prawo

Internetowy Serwis Aktów Prawnych
Baza zawiera opisy bibliograficzne oraz teksy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Transport

Portal Logistica.pl
Zawiera artykuły dotyczące zagadnień logistyki, transportu, spedycji i systemów informatycznych dla logistyki.
Portal Polskiego Towarzystwa Logistycznego
Udostępnia materiały konferencyjne dotyczące logistyki, spedycji i transportu.

Przykładowe tytuły czasopism dostępne on-line:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Portal Polskiej Nagrody Jakości
Portal Towaroznawstwo online (http://xkluska.republika.pl)

Przykładowe tytuły czasopism dostępne on-line:

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo