Wykaz czasopism

Tytuł czasopismaDostępność
Atest. Ochrona Pracy prenumerata bieżąca (od 2004 r.)
spisy treści online i pełne teksty niektórych artykułów (2000-2012)
Bank i Kredyt numery archiwalne (2000-2005)
Businessweek Polska numery archiwalne (2000-2001)
Charaktery prenumerata bieżąca (2008-2012)
spisy treści online
CHIP numery archiwalne (2011)
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw numery archiwalne (2000-2010)
Eurologistics numery archiwalne (2000-2008)
Głos Wielkopolski prenumerata bieżąca
Haking numery archiwalne (2009)
online dostępna wersja pełnotekstowa
Handel Wewnętrzny numery archiwalne (2000-2003)
Harvard Business Review
(edycja polska)
numery archiwalne (2003-2005)
archiwum online (streszczenia artykułów)
Informatyka numery archiwalne (2000)
It Security Magazine numery archiwalne (2001-2004)
Kultura i Społeczeństwo numery archiwalne (2006-2010)
spisy treści online
Kwartalnik Pedagogiczny numery archiwalne (2006-2009)
spisy treści online
Logistyka prenumerata bieżąca (od 2012 r.)
Marketing i Rynek prenumerata bieżąca (od 2000 r.)
archiwum online (streszczenia artykułów)
Marketing Serwis numery archiwalne (2000-2003)
Marketing w Praktyce numery archiwalne (2000-2011)
spis treści online bieżącego numeru
Networld prenumerata bieżąca (od 2004 r.)
archiwum online
PC World prenumerata bieżąca (od 2009 r.)
Pedagogika Społeczna numery archiwalne (2007-2009)
spisy treści online i streszczenia artykułów
Personel i Zarządzanie prenumerata bieżąca (2002, 2005-2011)
spisy treści online
Polityka Społeczna prenumerata bieżąca (od 2000 r.)
archiwum online (streszczenia artykułów)
Praca i Bezpieczeństwo Społeczne numery archiwalne (2000-2010)
archiwum online (streszczenia polskie i angielskie artykułów)
Problemy Jakości prenumerata bieżąca (od 2000 r.)
archiwum online (fragmenty artykułów)
Przegląd Organizacji numery archiwalne (2000-2010)
archiwum online (streszczenia artyukułów)
Przegląd Podatkowy numery archiwalne (2000)
Przegląd Prawa Handlowego numery archiwalne (2000)
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych numery archiwalne (2000)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego numery archiwalne (2001-2002)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny numery archiwalne (2000-2011)
archiwum online i spisy treści
Software Developer's Journal numery archiwalne (2006)
online dostępna wersja pełnotekstowa
Studia socjologiczne numery archiwalne (2006-2010)
Zarządzanie na Świecie numery archiwalne (2000–2004)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prenumerata bieżąca (od 2000 r.)
archiwum online (wybrane artykuły)

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo