Biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Biblioteki zarejestrowane w tej federacji udostępniają już ponad 700 tys. publikacji (stan na grudzień 2011 r.). Należy do niej ponad 80 polskich cyfrowych bibliotek. Największy zbiór publikacji – niemal 138 tys. ma Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, kolejna jest e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, a trzecia Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Według statystyk FBC, ponad połowa spośród wszystkich zgromadzonych publikacji obejmuje czasopisma i gazety.
Akademicka Biblioteka Cyfrowa
Elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa. Ponadto pozycje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, a więc wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
CBN Polona składa się z kolekcji tematycznych, zawierających publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii.
Europeana
Przeszukuje kolekcje europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego. Kolekcja około 6 milionów książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.
EU Bookshop Digital Library
Wirtualna Biblioteka UE umożliwia dostęp do większości wydawnictw opublikowanych w ciągu ostatnich trzech lat przez około 370 instytucji w 23 językach; większość wydawnictw można bezpłatnie pobrać w formacie PDF.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Założeniem WBC jest stworzenie dostępu do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).
WolneLektury.pl
Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w Internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf).
Zestawienie wszystkich bibliotek cyfrowych w Polsce

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo