Bazy danych

Ogólnodostępne

BazTOL
Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych.
BazTECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism, nauk ścisłych oraz ochrony środowiska; rejestruje artykuły z ponad 550 polskich czasopism od 1998 r.
BazEKON
Jest bieżącą bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych; rejestruje zawartość wiodących polskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz zeszytów naukowych uczelni ekonomicznych; zasięg chronologiczny sięga do 1992 r.; baza jest częściowo pełnotekstowa.
ARIANTA
Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne; zawartość bazy stanowią opisy bibliograficzne ok. 2800 polskich czasopism elektronicznych, zarówno pełnotekstowych jak i tych, które udostępniają na swoich stronach www spisy treści lub abstrakty.
SYMPOnet
Baza materiałów konferencyjnych, zawiera informacje o zjazdach, sympozjach, kongresach i innych spotkaniach naukowych krajowych i zagranicznych, dostępnych w polskich bibliotekach; rejestruje dokumenty powstałe po 1980 i jest aktualizowana na bieżąco.
TRID the TRIS and ITRD database
Zintegrowana baza danych łącząca informacje o transporcie i międzynarodowym przewozie wspólnym; zawiera ponad 900 tysięcy rekordów: od odnośników do książek, raportów, materiałów konferencyjnych oraz artykułów w czasopismach; częściowo pełnotekstowa; tłumaczona na język polski.

Dostępne w bibliotece WSKiZ

EBSCO
Zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym, obejmują pełnotekstowe publikacje w języku angielskim, z czasopism specjalistycznych i naukowych; pakiet podstawowy obejmuje 14 baz danych (8 pełnotekstowych i 6 bibliograficznych), w ramach których udostępnionych jest ponad 13000 czasopism pełnotekstowych:

Bazy pełnotekstowe:

 • Academic Search Complete – baza wielodziedzinowa obejmująca m. in.: nauki techniczne, ścisłe, społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne
 • Business Source Complete – ekonomia, przedsiębiorczość, księgowość, finanse, zarządzanie
 • GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, recykling, energia odnawialna itd.
 • Health Source – Consumer Edition – medycyna ogólna i sportowa, nauki o żywieniu i żywności, ochrona zdrowia itd.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition – dyscypliny medyczne w tym pielęgniarstwo i ochrona zdrowia
 • MasterFILE Premier – nauki ścisłe, biznes, edukacja, zdrowie, zagadnienia wielokulturowości itp. (baza wielodziedzinowa)
 • MEDLINE – artykuły częściowo pełnotekstowe pochodzące z czasopism medycznych
 • Newspaper Source – teksy artykułów z prasy, głównie amerykańskiej oraz pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych
 • Regional Business News – zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze dotyczące USA

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola – nauki rolnicze i przyrodnicze
 • ERIC (Educational Resource Information Center) – wychowanie, edukacja, szkolnictwo
 • European views of Americas 1493-1750 – amerykanistyka
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, zarządzanie informacją
 • MEDLINE – j.w.
 • Teacher Reference Center – pedagogika
ELSEVIER
Zawiera elektroniczne wersje ponad 1400 tytułów bieżących oraz archiwa 400 tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym pełne teksty artykułów wraz z grafiką, spisy treści, dane bibliograficzne i abstrakty. Zakres tematyczny: chemia, inżynieria chemiczna, fizyka i astronomia, matematyka i informatyka, technika, nauki przyrodnicze i medyczne.
WILEY-BLACKWELL
1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.
NATURE
Czasopismo ukazujące się od 1869 r. w formie ilustrowanego tygodnika, zawiera artykuły opisujące odkrycia za wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych, ścisłych i ekonomicznych; należy do najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.
SCIENCE
Czasopismo naukowe założone w 1880 r. przez T. Edisona; jedno z najwyżej cenionych na świecie; dostarcza wiedzy o najnowszych odkryciach z zakresu nauk przyrodniczych.
SPRINGER
Pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie prawie 1200 tytułów czasopism w formie elektronicznej oraz kolekcję 3000 książek elektronicznych; zakres tematyczny obejmuje: nauki chemiczne, informatykę, inżynierię, ochronę środowiska, matematykę, fizykę itp.
SCOPUS
Obejmuje 19500 tytułów publikacji (w tym większość czasopism); zawiera bazę abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo