Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Celem kursu jest przegląd dostępnych na rynku źródeł pozyskania środków na sfinansowanie bieżącej działalności lub rozwoju firmy, wskazanie różnic i skutków ich pozyskania oraz podniesienie poziomu świadomości przy podejmowaniu decyzji o zaciąganiu zobowiązania.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP33/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Analiza sytuacji finansowej pod kątem zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansoweRozpoznanie zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
2Korzystanie z kredytu kupieckiegoWyznaczenie bezpiecznych granic korzystania z tej formy finansowania
3Kredyty bankowe i pożyczkiWskazanie różnic między poszczególnymi formami finansowania
4LeasingOcena kosztów zaciągnięcia zobowiązania
5FaktoringPoznanie zasad funkcjonowania faktoringu
6Emisja papierów wartościowych (akcje, obligacje, weksle)Zasady emisji
7Dotacje celoweRozpoznanie źródeł dotacji

Efekty kształcenia

  • Umiejętność wyliczenia zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
  • Umiejętność analizy ofert finansowania i ich dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa
  • Podniesienie świadomości dotyczącej skutków zaciągania zobowiązań finansowych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo