Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Celem kursu jest przegląd dostępnych na rynku źródeł pozyskania środków na sfinansowanie bieżącej działalności lub rozwoju firmy, wskazanie różnic i skutków ich pozyskania oraz podniesienie poziomu świadomości przy podejmowaniu decyzji o zaciąganiu zobowiązania.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP33/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Analiza sytuacji finansowej pod kątem zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansoweRozpoznanie zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
2Korzystanie z kredytu kupieckiegoWyznaczenie bezpiecznych granic korzystania z tej formy finansowania
3Kredyty bankowe i pożyczkiWskazanie różnic między poszczególnymi formami finansowania
4LeasingOcena kosztów zaciągnięcia zobowiązania
5FaktoringPoznanie zasad funkcjonowania faktoringu
6Emisja papierów wartościowych (akcje, obligacje, weksle)Zasady emisji
7Dotacje celoweRozpoznanie źródeł dotacji

Efekty kształcenia

  • Umiejętność wyliczenia zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
  • Umiejętność analizy ofert finansowania i ich dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa
  • Podniesienie świadomości dotyczącej skutków zaciągania zobowiązań finansowych

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo