Zarządzanie projektami IT

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i różnymi metodologiami zarządzania projektami (np. PRINCE2, SCRUM, XPRINCE). Omówione zostaną poszczególne etapy związane z inicjowaniem, planowaniem, śledzeniem oraz wdrożeniem projektu. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania programu Microsoft Project (2007/2010) do zarządzania projektem.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP21/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektamiRozumienie terminologii związanej z zarządzaniem projektami
2Przedstawienie różnych metodologii zarządzania projektamiRozpoznawanie różnych metodyk projektowych
3Inicjowanie i planowanie projektuTworzenie karty projektu, wyznaczenie celów projektów
4Struktura Podziału PracyTworzenie SPP (struktury podziału pracy), wyznaczanie kamieni milowych
5Ścieżka krytycznaWyznaczenie ścieżki krytycznej projektu
6Microsoft Project – narzędzie wspomagające zarządzanie projektem ITOkreślenie zasobów projektu, przydzielenie zasobów do zadań, zarządzanie ograniczeniami i zależnościami zadań, śledzenie wykonania zadań

Efekty kształcenia

  • Umiejętność definiowani wymagań projektowych
  • Umiejętność planowania zadań i wyznaczania ścieżki krytycznej
  • Umiejętności śledzenia wykonania projektu

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo