Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub składnicy akt - w urzędach pracy

W jednostkach organizacyjnych, które nie wytwarzają materiałów archiwalnych powstającą tutaj dokumentację niearchiwalną kat. "B" przechowują składnice akt. Zasady ich prowadzenia różnią się od zasad stosowanych w przypadku działalności archiwum zakładowego. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad postępowania z dokumentami.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP47/2011
  2. Czas trwania: 6 godzin
  3. Koszt: 330 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Archiwum zakładowe, a składnica akt – w świetle aktualnego prawa archiwalnegoNabycie umiejętności i organizowania archiwum a także profesjonalnego przechowywania dokumentów
2Jednolity rzeczowy wykaz akt – zasady budowy i rozbudowy
3Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt
4Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym lub składnicy akt
5Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym lub składnicy akt
6Środki ewidencyjne w archiwum zakładowym lub składnicy akt
7Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt – podział akt na zespoły archiwalne
8Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął
9Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w pracy biurowej

Efekty kształcenia

  • Umiejętność rozpoznawania i poprawiania błędów przy przekazywanej dokumentacji
  • Podniesienie poziomu świadomości konieczności właściwego postępowania z dokumentami

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo