Tworzenie zapytań w języku T-SQL - podstawy

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputera. Obejmuje naukę tworzenia zapytań do relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem Microsoft SQL Server 2005. W trakcie trwania kursu słuchacze poznają zasady łączenia tabel, grupowania danych i modyfikowania danych w istniejącej bazie danych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP15/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Ćwiczenia: 16 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Wprowadzenie do SQL Server 2005Poznanie podstawowych poleceń, klauzul i funkcji strukturalnego języka zapytań T-SQL
2Wyszukiwanie danych i prezentacja wyników wyszukiwaniaPoznanie podstawowego polecenia SELECT, ORDER BY i klauzul w nim występujących
3Łączenie tabel i wyników zapytańStosowanie poleceń zewnętrznego i wewnętrznego łączenia tabel. Łączenie wyników zapytań
4Grupowanie i sumowanie danychTworzenie prostych zestawień na podstawie poleceń GROUP BY z klauzulami i funkcjami agregującymi
5Tworzenie podzapytańStosowanie podzapytań umożliwiających uzyskiwanie danych w różnym przekroju
6Modyfikacja danychStosowanie poleceń wstawiania nowych danych, modyfikowania i usuwania istniejących danych

Efekty kształcenia

  • Umiejętność wyszukania różnego typu informacji z bazy danych z wykorzystaniem języka T-SQL
  • Umiejętność modyfikowania danych
  • Umiejętności czytania schematów baz danych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo