Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel

Kurs pogłębia i rozszerza treści kursu Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy. Wykorzystując wiedzę o modelu obiektowym zaimplementowanym w aplikacji MS Excel wprowadza do automatyzacji zadań rozwiązywanych w arkuszu kalkulacyjnym.

Uczy programowego, sparametryzowanego zarządzania obiektami arkusza. Przygotowuje do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz ogólnej struktury modelu obiektowego zaimplementowanego w MS Excel.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP20/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Zmienna, operator przypisania, podstawowe metody wprowadzania danych oraz wyprowadzania wyników
  • Rezerwacja pamięci dla danych
  • Wykorzystanie podstawowego schematu wprowadzania danych oraz wyprowadzania wyników
2Konstrukcje języka VBA umożliwiające rozgałęzianie wykonania programu oraz wielokrotne wykonanie ciągu instrukcjiTworzenie konstrukcji warunkowych i pętli programowych
3Tworzenie procedur i funkcji, parametryzacja koduTworzenie fragmentów kodu do wielokrotnego wykorzystania z możliwością parametryzacji
4Przetwarzanie wybranych składników modelu obiektowegoTworzenie procedur i funkcji służących do zmiany zawartości oraz wyglądu obiektów wybranego poziomu
5Tworzenie graficznego interfejsu do zarządzania elementami aplikacji wybranego poziomuWykorzystanie formularza i wybranych kontrolek do wygodnego uruchamiania przygotowanych procedur i funkcji

Efekty kształcenia

  • Znajomość podstawowych zagadnień programowania
  • Umiejętność programowego oddziaływania na obiekty aplikacji MS Excel z możliwością parametryzacji tych oddziaływań
  • Budowanie interfejsu współczesnej aplikacji okienkowej

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo