Sztuka kierowania ludźmi w praktyce

Skuteczne kierowanie ludźmi jest swoistym wyzwaniem. By mu sprostać z powodzeniem dla siebie, podwładnych i firmy potrzeba nie tylko fachowej wiedzy z zakresu zarządzania, ale w znacznym stopniu dobrej orientacji w dziedzinie psychologii kierowania i kompetencji, których nie nabywa się z dnia na dzień ani tym bardziej ze studiowania akademickich podręczników.

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla, jego celem jest doskonalenie kluczowych dla efektywnego kierowania kompetencji psychologicznych i społecznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP39/2011
  2. Czas trwania: 14 godzin
  3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 4 godziny
  • Ćwiczenia: 10 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Indywidualnie preferowane a optymalne style kierowania – charakterystyki poszczególnych stylów kierowania, ich mocne i słabe strony, zasady doboru optymalnego stylu kierowaniaDostosowania stylu kierowania adekwatnie do sytuacji i problemu kierowniczego. Elastycznego doboru / zmiany stylu kierowania
2Różnice indywidualne między pracownikami – jak je rozpoznać i jakie dyrektywy stąd wynikają dla efektywnego kierowaniaRozpoznawania u podwładnych istotnych właściwości takich jak: dojrzałość funkcjonalna, kluczowe cechy charakteru, indywidualne wzorce motywacyjne. Doboru instrumentów i metod kierowania adekwatnie do rozpoznanych indywidualnych właściwości, delegowania zadań, instruowania, zlecania zadań, rozliczania i kontroli
3Filozofia osobista i instrumentarium kierownika – metody skutecznego kierowania i ich zastosowanie w praktyce – motywowanie, pozyskiwanie do współdziałania, tworzenie sprzyjającego klimatu społecznegoRozeznania we własnym systemie przekonań kierownika i ich wpływie na efekty kierowania Budowania konstruktywnego klimatu społecznego, angażowania, inspirowania, pozyskiwania do współdziałania, perswazji
4Dylematy kierownika – sytuacje problemowe i trudne w kierowaniu pracownikami, wyzwania roli i funkcji kierowniczej, strategie konstruktywnych rozwiązańKonstruktywnego i efektywnego rozwiązywania problemów i dylematów kierowania

Efekty kształcenia

  • Rozwinięcie kluczowych kompetencji kierowniczych – motywowania, angażowania, perswazji, dostosowywania stylu kierowania, zwiększenie efektywności kierowania

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo