System operacyjny Linux - podstawy

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami pracy w systemie operacyjnym Linux. Kursanci dowiedzą się m.in. jak instalować system operacyjny i oprogramowanie, używać podstawowych poleceń powłoki, zarządzać systemami plików, wykonywać podstawowe prace związane z administracją oraz tworzyć własne skrypty powłoki.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP34/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 16 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawy systemu operacyjnegoOkreślenie i definicja zadań systemu operacyjnego
2Instalacja systemu operacyjnegoInstalacja systemu operacyjnego
3Powłoka systemu operacyjnegoWykonywanie poleceń powłoki
4Systemy plików, "Filesystem Hierarchy Standard"Tworzenie partycji i systemów plików. Kontrola dostępu do plików, montowanie, linki, itd.
5Skrypty powłokiTworzenie skryptów powłoki
6Administracja systememPodstawowe prace związane z administracją systemu

Efekty kształcenia

  • Umiejętność instalacji systemu operacyjnego Linux
  • Umiejętność pracy z wierszem poleceń
  • Umiejętność tworzenia skryptów powłoki systemu operacyjnego
  • Podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem systemem operacyjnym Linux

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo