Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem kursu jest przygotowanie osób do zarządzania finansami projektów, rozliczania, księgowania zdarzeń gospodarczych związanych z projektami i sporządzania wniosków o płatność projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP45/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 370 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 4 godziny
  • Ćwiczenia: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podejście podatkowe do projektów współfinansowanych z PO KLZastosowanie prawa podatkowego w projektach
2Koszty kwalifikowalneCechy kosztów które mogą być rozliczane w projekcie
3Księgowość projektowaMonitorowanie finansowego realizowania projektów, sporządzanie postępu finansowego na potrzeby wniosku o płatność i na potrzeby jednostki realizującej projekt, zmiana budżetu projektu jako warunek zachowania kwoty dofinansowania
4Postęp finansowy, zmiana budżetuSporządzenie wniosku o płatność
5Wniosek o płatność

Efekty kształcenia

  • Prawidłowe stosowanie prawa podatkowego
  • Klasyfikowanie kosztów kwalifikowalnych
  • Prowadzenie księgowości projektów
  • Sporządzenie wniosku o płatność

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo