Rachunek różniczkowy i całkowy

Celem kursu jest opanowanie wiedzy matematycznej związanej z rachunkiem różniczkowym i całkowym. Przygotowanie do zastosowanie tego rachunku podczas studiów. Zwiększenie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie opanowania materiału potrzebnego do zdania egzaminu z analizy matematycznej podczas studiów.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP24/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Określenie pochodnej i jej własnościZnajomość wyliczania pochodnych, interpretacji geometrycznej pochodnej w punkcie
2Monotoniczność i ekstremum funkcjiBadanie monotoniczności i wyliczanie wartości ekstremalnych funkcji
3Zastosowanie rachunku różniczkowegoLiczenie granic
4AsymptotyWyliczanie asymptot pionowych, poziomych i ukośnych
5Całka nieoznaczonaOkreślenie, podstawowe własności, metody całkowania
6Całka z funkcji wymiernej i pewnych typów funkcji niewymiernychUłamki proste, wyliczanie całek z funkcji wymiernych i pewnych typów funkcji niewymiernych
7Całka oznaczonaOkreślenie, całka Reimanna, zastosowanie

Efekty kształcenia

  • Przygotowanie studentów do opanowania wiedzy dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego
  • Do łatwiejszego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo