Rachunek różniczkowy i całkowy

Celem kursu jest opanowanie wiedzy matematycznej związanej z rachunkiem różniczkowym i całkowym. Przygotowanie do zastosowanie tego rachunku podczas studiów. Zwiększenie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie opanowania materiału potrzebnego do zdania egzaminu z analizy matematycznej podczas studiów.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP24/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Określenie pochodnej i jej własnościZnajomość wyliczania pochodnych, interpretacji geometrycznej pochodnej w punkcie
2Monotoniczność i ekstremum funkcjiBadanie monotoniczności i wyliczanie wartości ekstremalnych funkcji
3Zastosowanie rachunku różniczkowegoLiczenie granic
4AsymptotyWyliczanie asymptot pionowych, poziomych i ukośnych
5Całka nieoznaczonaOkreślenie, podstawowe własności, metody całkowania
6Całka z funkcji wymiernej i pewnych typów funkcji niewymiernychUłamki proste, wyliczanie całek z funkcji wymiernych i pewnych typów funkcji niewymiernych
7Całka oznaczonaOkreślenie, całka Reimanna, zastosowanie

Efekty kształcenia

  • Przygotowanie studentów do opanowania wiedzy dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego
  • Do łatwiejszego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo