Przetwarzanie tekstu - Microsoft Word

Kurs oparty na programie Microsoft Official Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu Microsoft Word (2007/ 2010) (egzamin 77-601). Po ukończeniu kursu będziesz umiał pracować z długimi dokumentami, formatować tekst według własnych kryteriów. Certyfikacja MCSA potwierdzi Twoje umiejętności i biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego z wykorzystaniem Microsoft Word. Wymagana umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP18/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawy pracy z dokumentami
 • Tworzenie nowego dokumentu, formatowanie akapitów, znaków
 • Tworzenie własnych stylów i umieszczanie ich w szablonie dokumentu
 • Tworzenie szablonu dokumentu
2Praca z tekstem, tworzenie tabel, list, dodawanie obrazów i kształtów
 • Stosowanie list, tworzenie pól tekstowych
 • Tworzenie tabel
 • Wstawianie grafiki, obrazów, wykresów
3Tworzenie spisu treści, indeksów i przypisów
 • Nawigowanie po długich dokumentach, tworzenie spisów treści
4Tworzenie prostych broszur
 • Podział dokumentu na kolumny
5Korespondencji seryjna
 • Adresowanie kopert, tworzenie źródłowego pliku korespondencji seryjnej

Efekty kształcenia

 • Umiejętność tworzenia dokumentów i szablonów z wykorzystaniem funkcji automatyzujących pracę
 • Umiejętność definiowania własnych styli
 • Opracowanie własnych szablonów dokumentów
 • Tworzenie złożonych opracowań

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo