Programowanie w Internecie - Java - zaawansowany

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania typu klient-serwer oraz zaznajomienia z technologiami tworzenia wizualnych aplikacji, które mogą pomóc w komunikacji sieciowej.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP14/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Klienckie aplikacje WEBowe:
 • Technologie programowania aplikacji WEBowych
 • Tworzenie najprostszych aplikacji WEBowych – podstawy apletów
 • Komunikacja między apletami
 • Przekształcanie aplikacji w aplety
 • Okna dialogowe w apletach
 • Tworzenie plików multimedialnych
Tworzenie aplikacji WEBowych w oparciu o język JAVA
2Klienckie aplikacje sieciowe:
 • Obsługa strumieniowa danych
 • Aplikacje wspomagające zarządzaniem adresami sieciowymi
 • Klasy URL oraz URI
 • Obsługa klientów przy użyciu gniazd sieciowych
 • Konstrukcja prostego komunikatora
 • Systemy transmisji pakietowej danych
 • Reguły bezpieczeństwa
Integracja języka JAVA z siecią, użycie socketów w celu nawiązania komunikacji
3Servlety:
 • Podstawy obsługi
 • Struktury
 • Tworzenie aplikacji webowej
 • Testowanie aplikacji
 • Tworzenie sesji
 • Aplikacje Cookies
Podstawy tworzenia aplikacji WEBowych opartych na servletach
4Tworzenie Java Server Pages:
 • Struktura programu I uruchamianie
 • Znaczniki JSP
 • Współpraca z servletami
 • Metody dostępowe do baz danych przy użyciu JSP
Tworzenie interaktywnych stron WEBowych w oparciu o JSP

Efekty kształcenia

 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Zasady budowy aplikacji klienckich
 • Zasady tresowania aplikacji
 • Tworzenie połączenia z bazą danych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo