Programowanie w Internecie - Java - podstawy

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania w języku Java, języku który w ostatnich latach zdobył dużą popularność. Umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych jak również programowanie urządzeń mobilnych.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP13/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Java jako narzędzie programistyczne
 • Poznanie środowiska programistycznego
 • Tworzenie projektu oraz kompilowanie i uruchamianie przykładowych programów
 • Uruchamianie apletów
 • Instalacja pakietu Java SDK (Software Development Kit)
 • Używanie linii poleceń
2Programowanie w Javie podstawy
 • Rozpoznawanie typów danych, wyrażeń oraz operatorów
 • Stosowanie bloków instrukcji sterujących
3Obiektowy model programowania
 • Umiejętność stosowania obiektów oraz klasy i pakietów
 • Rozumienie rozszerzone właściwości klas – np. dziedziczenie
 • Stosowanie klasy wewnętrzne, definiowanie interfejsów
4Wstęp do technologii sieciowych – ujęcie programistyczne
 • Poznanie podstawowych protokołów oraz terminologii: Protokół TCP
 • Protokół UDP

Efekty kształcenia

 • Pisanie prostych aplikacji w języku Java
 • Zrozumienie pojęć obiekt, klasa, interfejs
 • Poznanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem sieciowym

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo