Programowanie w Internecie - Java - podstawy

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności programowania w języku Java, języku który w ostatnich latach zdobył dużą popularność. Umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych jak również programowanie urządzeń mobilnych.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP13/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Java jako narzędzie programistyczne
 • Poznanie środowiska programistycznego
 • Tworzenie projektu oraz kompilowanie i uruchamianie przykładowych programów
 • Uruchamianie apletów
 • Instalacja pakietu Java SDK (Software Development Kit)
 • Używanie linii poleceń
2Programowanie w Javie podstawy
 • Rozpoznawanie typów danych, wyrażeń oraz operatorów
 • Stosowanie bloków instrukcji sterujących
3Obiektowy model programowania
 • Umiejętność stosowania obiektów oraz klasy i pakietów
 • Rozumienie rozszerzone właściwości klas – np. dziedziczenie
 • Stosowanie klasy wewnętrzne, definiowanie interfejsów
4Wstęp do technologii sieciowych – ujęcie programistyczne
 • Poznanie podstawowych protokołów oraz terminologii: Protokół TCP
 • Protokół UDP

Efekty kształcenia

 • Pisanie prostych aplikacji w języku Java
 • Zrozumienie pojęć obiekt, klasa, interfejs
 • Poznanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem sieciowym

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo