Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) - podstawy

Kurs wprowadza do modelu obiektowego zaimplementowanego w aplikacji MS Excel. Kształtuje umiejętność rozpoznawania najważniejszych obiektów aplikacji i wyboru obiektu adekwatnego do rozwiązywanego zadania. Uczy samodzielnego, programowego tworzenia obiektów wybranego poziomu, a także ustalania ich właściwości z zastosowaniem języka Visual Basic for Applications (VBA). Przygotowuje merytorycznie do kursu Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel. Wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP19/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Składniki aplikacji MS Excel (aplikacja, kolekcja arkuszy, arkusz, zakres komórek, wiersz, kolumna, komórka)Rozpoznawanie i wskazywanie podstawowych składników aplikacji MS Excel
2Rejestrowanie makr i zarządzanie makrami
 • Identyfikacja zadań powtarzających się podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Uruchamianie rejestratora makr
 • Zarządzanie makrami
 • Krokowe wykonywanie makr
3Uruchamianie edytora Visual Basic i edycja makrDostosowanie kodu tworzonego automatycznie przez rejestrator makr do potrzeb rozwiązywanego zadania
4Programowe tworzenie podstawowych składników aplikacji przy użyciu samodzielnie tworzonych makrWykorzystanie metod aplikacji do tworzenia jej podstawowych elementów
5Właściwości składników aplikacjiIdentyfikacja właściwości składników aplikacji
6Programowa edycja właściwości składników aplikacji przy użyciu samodzielnie tworzonych makrTworzenie fragmentów kodu w języku Visual Basic umożliwiających edycję wybranych właściwości składników aplikacji

Efekty kształcenia

 • Znajomość najważniejszych składników modelu obiektowego aplikacji MS Excel
 • Umiejętność automatycznego i samodzielnego tworzenia kodu w języku VBA
 • Umiejętność tworzenia kodu pozwalającego na zmianę właściwości obiektów wybranego poziomu

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo