Prognozowanie sprzedaży

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się planowaniem oraz prognozowaniem przychodów. Daje umiejętność wykorzystania narzędzi wspomagających prognozowanie. Udział w kursie da przegląd wykorzystywanych metod oraz wskaże dalsze możliwości wykorzystania wyników w zarządzaniu.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP27/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin
  • Projekty: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Klasyfikacja metod prognozowaniaRozróżnianie metod
2Analiza szeregów czasowychPoznanie składowych prognozy
3Model BrownaPoznanie metody i założeń uruchamiających model
4Model HoltaPoznanie metody i założeń uruchamiających model
5Model WintersaPoznanie metody i założeń uruchamiających model
6Metody przyczynowo-skutkowePoznanie metody i założeń uruchamiających model
7Metody określające prognozę sprzedaży dla nowych produktów (innowacje)Poznanie metod
8Błędy prognoz i prawdopodobieństwo prognozyOkreślanie prawdopodobieństwa prognozy

Efekty kształcenia

  • Umiejętność wyboru metody do prognozy
  • Praktyczne wykorzystanie omawianych metod
  • Szacowanie prawdopodobieństwa prognozy

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo